Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z eshopu WWW.BONSAVON.CZ
Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a pro její úplnou platnost je nutné potvrzení objednávky ze strany kupujícího včetně všech vyplněných náležitostí.

CENA A PLATBY

Pro kupujícího je platná cena na stránkách WWW.BONSAVON.CZ v okamžiku odeslání objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně nebo dojde ke změně u velkoobchodního prodejce a u ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní služby.
Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení zboží.
Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši, pokud nebylo dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena za dopravu.

STORNO

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před telefonickým nebo poštovním potvrzením objednávky.
Po závazném potvrzení má kupující právo odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.
Prodávající může uplatnit náhradu škody, která vznikla při stornování objednávky a to především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží.
 
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
- Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny u dodavatele zboží
Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci.
Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně
Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu z výše uvedených důvodů není schopen dodat, dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a to co nejdříve
- Bez udání důvodu
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit u dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odešle zboží po obdržení elektronické objednávky a ověření objednávky v co nejkratším termínu v závislosti na provozních možnostech a dostupnosti zboží u velkoobchodního prodejce.
Pokud má prodávající objednané zboží skladem, odešle ho na adresu kupujícího do 5 dnů.
V případě, že prodávající nemůže odeslat zboží od obdržení objednávky do 10 dnů, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou.
Prodávající zašle zboží na adresu uvedenou v objednávce. Za splnění dodávky se považuje doručení zboží na určenou poštovní adresu.
Náklady na doručení hradí kupující a cenu a způsob platby si zvolí při tvorbě objednávky v elektronickém obchodě.
Při nezaplacení objednávky ze strany kupujícího má prodávající právo umístit základní informace o kupujícím na "černou listinu" která je veřejně přístupná na internetu.
Prodávající zajišťuje dopravu zboží na celém území České a Slovenske republiky.
V případě, že kupující odebírá zboží osobně, k předání zboží dojde po telefonické dohodě na předem určeném místě.
Pokud se kupující neprokáže dokladem, kterým by potvrdil jeho totožnost, prodávající není povinen mu zboží předat.

 !!! Při nákupu nad 2000 Kč je poštovné kurýrem ČP zdarma !!!

 !!! Při nákupu nad 100 Euro je doprava Slovenskou poštou zdarma !!!

 

ZÁRUKA

Kupující je povinen si prohlédnou okamžitě při převzetí zda je zboží bez zjevných známek poškození a zabalené.
Pokud kupující zjistí, že došlo k poškození zboží během přepravy, veškeré náklady na opravu zboží nese dopravce.
Pokud kupující potvrdí přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodávajícím vzniklou škodu.
Minimální záruka na zboží, pokud není uvedeno jinak, je podle zákona 2 roky.
Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat český návod a záruční podmínky, aby předešel poškození zboží.
V případě nedodržení podmínek uvedených v návodu nelze později uplatnit reklamaci na takto poškozené zboží. Náklady na vzniklou škodu zapříčiněné nevhodným používáním  nese kupující.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady nebo na vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním.
Pokud dojde vlivem častého používání ke zkrácení životnosti výrobku nelze reklamaci uplatnit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně.
Odesláním objednávky v elektronickém obchodě WWW.BONSAVON.CZ souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech.
V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním.
Pokud při tvorbě objednávky zvolíte možnost zasílání informačních emailů, souhlasíte s tím, že můžete být informování o novinkách v našem eshopu a mohou Vám být zasílány ceníky a speciální nabídky.
Pokud již nechcete dostávat tyto informace, zašlete zpět email a do předmětu napište  “NEZASÍLAT“.

SHRNUTÍ

Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává.
Odesláním a potvrzením objednávky  se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.

Kromě výše uvedeného od 1.2.2016 vchází v platnost zákon o mimosoudním řešení v případě spotřebitelských sporů.

V případě, že by došlo k sporu mezi spotřebitelem a společností Bon Savon, který by se nepodařilo urovnat, může poskytnout informace o sporu přímo Českou obchodní inspekci na stránkách www.coi.cz.

Prodávající je povinen se vyjádřit do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení.

Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

Svým přístupem společnost Bon Savon se vždy snaží o co nejvyšší spokojenost zákazníka, který je u nás na prvním místě – Náš zákazník je náš pán. Chceme, aby se k nám zákazníci rádi vraceli a měli z nákupu u nás radost a ne starost.